Karen Greve

Telefon: 485 17 278
E-post: karen@logopediskinstitutt.no


Karen er logopedutdannet fra Universitetet i Oslo. Hun er også utdannet klassisk sanger fra Queensland Conservatorium i Brisbane, Australia, og er sertifisert Accent Method Breathing instruktør. Karen er praksisveileder ved universitetet i Oslo.

Karen har jobbet som logoped i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo, samt Pedagogisk-psykologisk rådgiver på førskoleteam.

Hun begynte hos Logopedisk Institutt høsten 2018. Her arbeider hun med stemme, afasi, artikulasjon, taleflytvansker hos barn, ungdom og voksne, og språk- og talevansker hos barn (artikulasjon, fonologi, leppe-kjeve-ganespalte).