Afasi

Afasi er en språkforstyrrelse som kan oppstå som følge av skade eller sykdom i hjernen. 

Afasi kan ramme talen, forståelsen, lese- og /eller skriveevnen. Det betyr at det kan være vanskelig å finne ord (ordletingsvansker) eller uttale dem, lese, skrive og/eller forstå hva andre sier. Graden av vansker varierer fra lette til alvorlige. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men hodeskader og hjernesvulster kan også medføre afasi.