Spise- og svelgevansker (dysfagi)

Dysfagi er en spise- og svelgvanske. Dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom som kan oppstå ved for eksempel hjerneslag, MS, Parkinson Sykdom og ALS. 

Symptomer på dysfagi kan komme gradvis eller akutt. Det kan arte seg ved at man hoster etter inntak av mat og drikke, mat og drikke renner ut av munnen og /eller mat blir sittende fast i halsen eller brystet. Hvis mat og drikke kommer ned i luftveiene på grunn av svelgvansker, kan det resultere i lungebetennelse.