Fremføring

Fremføring handler om mer enn bare å lese en tekst, si den utenat eller improvisere den. Som logopeder kan vi mye om nonverbal kommunikasjon. Nonverbal kommunikasjon handler om alt det en person formidler uten bruk av ord. Dette innebefatter kroppsspråket (holdning, bevegelser, ansiktsutrykk, blikkkontakt, håndbevegelser), stemmen (stemmeleie, -styrke og resonans), artikulasjon og talerytme. 

Forskning viser at når vi lytter til en artist, taler eller foreleser for første gang, gjør vi oss opp en mening om vedkommende i løpet av 20 sekunder til to minutter. Hos oss lærer du en presentasjonsteknikk så du kan fremstå troverdig og interessant, avhengig av hvilken målgruppe du har.