Maria Rosanna Wennersten

Telefon: 450 38 005
E-post: maria@logopediskinstitutt.no


Maria er utdannet innen musikkteater, klassisk sang og logopedi. Musikkteaterutdannelsen er fra Bårdar Akademiet i Oslo og fra Kulturama i Stockholm. Hun tok sin bachelor-grad i klassisk sang ved Universitetet i Agder og Hochschule für Musik und Teater i Leipzig, etterfulgt av mastergrad i klassisk sang fra UiA og logopedi fra UiO.

Siden 2013 har hun undervist og vært emneansvarlig i stemmebruk og språkovergang på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen Oslo. I tillegg har hun jobbet ved Musikkteaterhøgskolen som både sang- og stemmebrukspedagog, samt vært workshopholder ved NSKI Høyskole.

Maria ble tilknyttet Logopedisk Institutt høsten 2022. Hennes hovedområder er behandling av stemmevansker, stemmemodifisering ved kjønnsinkongruens og språkovergang (dialektarbeid i scenisk sammenheng).