Stamming og løpsk tale

Stamming er en rytmeforstyrrelse i språket som kjennetegnes ved hyppige brudd i talen. Ulike talebrudd kan være repetisjoner av lyder, stavelser eller ord, blokkeringer og forlengelser. Noen kan bruke mye energi på å skjule eller omgå stammingen sin, f.eks. ved å bytte ut ord eller planlegge nøye hva en skal si. Dette kalles skjult stamming.

Løpsk tale kjennetegnes ved et ujevnt og økende taletempo. Ordene kan komme i feil rekkefølge og utelatelse av stavelser og/eller utydelig uttalelse av ord kan gjøre at personen er vanskelig å forstå. Det kan være utfordrende for personer med løpsk tale å ha fokus på sin samtalepartner og å holde en rød tråd gjennom samtalen.