Dysleksi

Dysleksi er en spesifikk lærevanske som gjør det vanskelig å tilegne seg funksjonell lese- og skriveferdighet. 

Kjennetegn på dysleksi er vansker med å lese ord og vansker med rettskriving. 

Dysleksi er medfødt, og skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.

Logopedisk institutt utreder for dysleksi. Se priser her.