Språklydvansker

Språklydvansker er vansker med å produsere bestemte språklyder. Språklydinnlæring skjer gradvis, avhengig av både anatomiske forhold og barnets kognitiv-lingvistiske utvikling. Det er helt normalt at barn i løpet av sin språklydsutvikling benytter forenklinger og/eller erstatninger. Dersom forenklingene/erstatningene vedvarer kan barnet ha behov for logopedisk oppfølging.