Anders Kalvøy Einseth

Telefon: 909 62 807
E-post: anders@logopediskinstitutt.no


Anders jobber mest med utredning av dysleksi og dyskalkuli (spesifikke matematikkvansker), stemmemodifisering ved kjønnsinkongruens, taleflytvansker (stamming og løpsk tale) og afasi.

Han er utdannet logoped ved Høgskolen i Bergen og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Han har tidligere jobbet som logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, spesialpedagog og lærer (Bergen og Askøy kommuner) og forlagsredaktør i Gyldendal Akademisk.

Anders er sertifisert i Logos (diagnostisk kartleggingsverktøy for utredning av dysleksi) og Palin Parent-Child Interaction Therapy (The Michael Palin Centre for stammering children, London). 

Han er også utdannet psykoterapeut med etterutdanning i parterapi. Han følger Tryggere Traumeterapeuter-programmet ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med fordypningskursene «Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer» og «Stabilisering og selvskading».