Stemmevansker

Stemmevansker kan medføre hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme, stemmebrist, stemmeknirk og helt eller delvis bortfall av stemme (afoni). Det kan også være at stemmen ikke høres så avvikende ut, men personen selv føler subjektivt ubehag som kremtetrang, smerter i hals, tørrhet, "klump i halsen"-følelse og at det er svært slitsomt og ubehagelig å bruke stemmen.

Stemmevansker kan forårsakes av sykdom, skade eller forstyrrelser i alle deler av stemme og /eller taleapparatet. Årsaken til stemmevansker kan være anatomiske forandringer i strupen (organiske vansker) eller overbelastning (funksjonelle vansker). Særlig utsatt for overbelastning/feilbruk er de som har et stemmekrevende yrke.