Parkinsons sykdom

Symptomer på Parkinsons sykdom være svak stemme, mumling, monoton tale, luftfylt stemme (heshet) og/eller hurtig taletempo. En person med Parkinson har ofte vanskeligheter med å høre at egen stemme blir svakere og talen mer utydelig. Personens evne til - og tolking av - egen uttale og stemmekraft, svekkes. 

Når det gjelder behandling av denne type vansker anbefaler vi stemmetreningsmetoden LSVT Loud. Metoden er den eneste i sitt slag som kan dokumentere gunstig effekt av behandling hos logoped, for personer med PS og andre nevrologiske lidelser. Vi har også god erfaring med at metoden egner seg for de som ikke har en diagnose, men som snakker generelt utydelig og/eller har symptomer som overfor nevnt.