Hege Skevik

Telefon: 995 90 626

E-post: hege@logopediskinstitutt.no

Hege er utdannet logoped og har grunnfag psykologi fra Universitetet i Oslo. Hun er sertifisert LSVT Loud terapeut (Athen, 2010). Hun har lang og bred arbeidserfaring med hovedvekt på stemme, afasi, dysfagi og lese/skrivevansker, dysartri, taleapraksi og orofacial stimulerings/ reguleringsterapi.

Hege har jobbet som privatpraktiserende logoped med egen praksis fra 1993- 2014. I tillegg har hun hatt 75 % stilling ved Diakonhjemmet sykehus i 1998-1999 og var deltidsansatt ved Nordtvedt skole i 1994-1999. I sin praksis har hun også hatt et engasjement på Lovisenberg Diakonale sykehus.

Hege har arbeidet ved Logopedisk Institutt siden 2014.