Priser

Helfo kan gi refusjon for undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped etter Lov om folketrygd, dersom det offentlige ikke yter stønad etter annen lovgivning. 

Utredning av dysleksi og dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker dekkes ikke av Helfo.

Endring og avbestilling av time

Endring eller avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt konsultasjon og innenfor kontorets åpningstid (08-16). Vi har ikke åpent i helgene. Dermed må en avtale på en mandag være endret eller avbestilt senest fredag før helgen. Ved senere avbestilling eller uteblitt oppmøte blir timen fakturert i sin helhet. NB: Ring eller send e-post direkte til den av oss som du har en avtale med. Du finner kontaktinformasjonen som du trenger under fanen Våre logopeder

Undersøkelse 90 min.

1907,-

Behandling/konsultasjon 60 min.

1218,-

Behandling/konsultasjon 45 min.

913,-

Behandling/konsultasjon 30 min.

608,-

Deretter per påbegynte 15. min. 

305,-

Dysleksiutredning 2.-10. klasse

6500,-

Dysleksiutredning videregående skole og voksne

5900,-

Dyskalkuliutredning (spesifikke matematikkvansker)

6500,-