Dyskalkuli

Dyskalkuli er spesifikke vansker i matematikk som ikke skyldes evner eller dårlig opplæring. Det handler i hovedsak om vansker med de grunnleggende regneartene (ganging, deling, pluss og minus). 

Det er typisk for personer med dyskalkuli at det er et sprik mellom karakterene/evnene i matematikk og de i andre fagene, slik at en ofte oppnår gode resultater i andre fag. Det kan også være vanskelig å orientere seg ved hjelp av kart, regne ut hva en skal betale - og få igjen - i butikken, og å forstå matematiske ord og begreper. Dyskalkuli er ikke det samme som matteangst.

Logopedisk institutt utreder dyskalkuli. Se priser her