Logopedisk institutt

Logopedisk institutt ble etablert i 1995 og består av fire privatpraktiserende logopeder med lang og bred erfaring innen de logopediske fagområdene. Vi hjelper barn, unge og voksne med tale- og kommunikasjonsvansker. 

Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten.